LỜI BÀI HÁT

Like red on a rose
When your lips first smiled at me
I was captured instantly
To each his own

Like blue in the sky
The gaze of your willing eyes
Touched something deep inside
The truth be known

That I love you like all little children love pennies
And I love you ‘cause I know that I can’t do anything wrong
You’re where I belong
Like red on a rose

And I love you like all little children love pennies
And I love you like good times of which I’ve known many
And I love you ‘cause I know you give me a heart of my own
You make my blood flow
Like red on a rose

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

4getmen0t Cập nhật: h0ang.bk91 / 02-04-2011...
Như màu đỏ thẫm trên bông hồng
Lần đầu tiên đôi môi em mỉm cười với anh
Anh liền bị thu hút
Muốn chinh phục

Như màu xanh trên bầu trời kia
Ánh mắt nai

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận