pai nay rat hay ^@^!

LỜI BÀI HÁT

kina ...

(feat. Mick Mars of Motley Crue)

She's got a body I can barely believe
She's indeed the devil, but on another level
Her kind of curves are k-k-killing me
There'd be nothing better than riding her forever

Gotta grab hold
When i'm ready to roll she's got some get up and go

Speed on up, take it to the limit
Only live once, live it fast for a minute
Speed on up, take it to the limit
Go and get some, gotta fight to the finish
And take it to the limit yeah yeah

Zero to 60 in 4.3
She gets me into trouble and then she makes it double
Takes all my money she's a spending machine
But baby I ain't hurtin I love the way you work it

Her kind of curves are k-k-killing me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

SnowInPearl Cập nhật: nguyen / 18-08-2009...
Hết Ga

"Cô ấy" có một thân hình mà tôi không thể tưởng
"Cô ta" quả thực là ma quỷ, nhưng ở cấp độ khác
Những đường cong của "cô ta" đang giết chết

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ngockhanh993 19-01-2010
ôi trời...she = moto...thế mà mình nghe mãi mà cứ tưởng là người chứ...rất hay...:X

Xem hết các bình luận

Crazy
8,717 lượt xem